Posts Tagged ‘praktik’

Klar til at sætte sejl

april 28, 2008

Denne uge var min 12. som praktikant, hvilket stadig slet ikke er til at forstå. Jeg har regnet lidt på det, og det viser sig, at jeg kun har 40 uger tilbage af min uddannelse. Om 40 uger er jeg altså færdiguddannet, jobsøgende diplomingeniør i integreret design.

Det kan til tider godt være en lidt skræmmende tanke. Til januar har jeg ikke længere skolen som sikkerhedsnet, og jeg kan ikke gemme mig bag det at være studerende. Samtidig glæder jeg mig utroligt meget til at komme ud og vise, hvad jeg kan. Jeg føler efterhånden også, at jeg er godt rustet til at komme ud på arbejdsmarkedet. Dette skyldes i høj grad mit praktikophold. Det har/er virkelig rart at få prøvet mine færdigheder af og derved få bekræftet, at det teori jeg har lært på skolen også kan bruges i praksis.

Hermed ikke sagt, at jeg tror, jeg kan alt. Det er først når jeg har bestået alle prøverne, står med beviset i hånden og er blevet ansat, at jeg rigtig skal til at lære.

På de 3½ år jeg har studeret, har jeg tilegnet mig en række grundteknikkerne og en basisviden om forskellige emner. Det jeg mangler nu er erfaring, og det er ikke noget man kan lære i et klasselokale. Foruden erfaring skal jeg også fortsat tilegne mig ny viden. Processer, materialer, standarder osv. udvikler sig konstant og det er derfor vigtigt at søge at holde sig orienteret, så man kan få så meget som muligt ud af teknologien og ind i morgendagens produkter.

Det kan være skræmmende når forandringens vinde blæser, men hvis man har sin baggrund i orden mener jeg ikke, at man har noget at frygte. Jeg ser min praktikperiode som en generalprøve på, hvad der venter mig til januar, når jeg er færdig på skolen. Det, at jeg har fået lov til at prøve nogle ting af med skolen som sikkerhedsnet, har gjort, at jeg uden tvivl er mere forberedt på de udfordringer der venter. Jeg er blevet mere sikker på mig selv, samt på hvad jeg kan og ikke kan. Jeg er ved at være klar til den verden af erfaring der ligger og venter på mig om 40 uger.

– Jeg er ikke bange for storme, for jeg er ved at lære at sejle mit skib. Louisa May Alcott

I den 11. uge

april 15, 2008

Jeg har nu passeret halvvejsmærket for min praktikperiode, hvilket næsten ikke er til at begribe – og dog.. Når jeg tænker på, hvad jeg har lært indtil nu og de opgaver jeg har arbejdet med og færdiggjort, er det ikke til at forstå, at jeg ikke har været her længere.

Jeg føler mig meget privilegeret over at have fået praktikplads i en virksomhed, der ”tør” give mig ansvar for reelle opgaver. Netop dette ansvar er en stor motivationsfaktor.  Bevidstheden om, at mit arbejde bliver taget seriøst, giver mig lyst til at yde mere og stræbe højere.

Uden ansvar tror jeg, at man ville have en tendens til hurtigt at vælge den sikre vej og holde sig til det kendte. Så snart man er ansvarlig for en opgave, er det min overbevisning, at hvis man bare har et gram af ambitioner i kroppen, vil man stræbe mod noget højere; man vil igennem sit arbejde kunne imponere samt opnå anerkendelse.

Samtidig med, at man tager ansvar for en opgave, må man også tage ansvar for sin handlinger – dette betyder at udføres en opgave utilfredsstillende, skal man også være klar til at tage kritikken og konsekvenserne.

Når man får tildelt en opgave skal man altså ikke lade sig skræmme af det medfølgende ansvar, men i stedet vende det til noget positivt.

Ansvar kan både ses som en tillidserklæring, men også som en test på, om man er en opgave moden. Uanset hvilken af de to muligheder, der er tilfældet, bør man tage kampen op og vise hvad man kan. Jeg er af den overbevisning at så længe man gør sit bedste og lytter til de råd og den kritik man får undervejs, så skal man nok finde i mål.

Jeg tror mange lader sig hæmme af at få tildelt ansvar. De er bange for at træde ved siden af og tør derfor ikke være sig selv i en opgave. I stedet søger de at komme med de ideer, de tror kunden vil have. Selvfølgelig skal man lytte til kundens ønsker, men det er ens opgave at give dem noget nyt og spændende, som de ikke har set før. Der er jo ikke noget spændende og innovativt i at redesigne et eksisterende produkt – Man skal sigte højere og stadig have det sjovt med det man laver.

Ansvar må altså ikke ses som en hæmsko men som motivation. Det er en faktor man skal have i baghovedet, men ikke lade sig styre af:

   – det er vort ansvar og ikke os selv, vi skal tage alvorligt Peter Ustinov

 

Praktik i en sommertid

marts 31, 2008

Så kom weekenden, hvor vintertid blev til sommertid, og uret skulle stilles en time frem. Det er i og for sig ikke noget problem at stille på de fysiske ure, men ens indre ur er lidt mere besværligt at ændre på. Det er meget muligt, at alle mine ure mandag morgen fortæller mig, at kl. er 06.00, men mit indre ur skriger ”kl. er kun fem – sov en time mere!!”. Trods problemerne med mit indre ur så glæder jeg mig over, at vi nu udnytter døgnets lyse timer bedre og at det stadig er lyst når jeg kommer hjem.  Som ved så mange andre ting forsøger jeg også her at fokusere på det positive/mulighederne i en situation, frem for det negative og besværlige – ikke alt her i livet skal være let og ligetil.

For mit vedkommende er det som regel også sådan, at jo hårdere jeg har arbejdet med en opgave, jo bedre er følelsen, når den er færdig og målet er nået. Det er min overbevisning, at når man møder en ny udfordring/situation, bør man forsøge at finde meningen med forandringen og reagere på denne, frem for at dvæle ved det trygge og kendte. Gør man ikke dette vil man aldrig flytte sig eller lære noget nyt.

Det at være i praktik indebærer dagligt nye og uvante situationer, som skal takles. Meningen med det er dog lysende klar. Man kunne kalde praktikperioden for en slags generalprøve på det virkelige liv. Vi får lov til at prøve kræfter med rigtige opgaver i en rigtig virksomhed, men vi har stadig den tryghed at kunne spørge om hjælp, eftersom vi stadig er studerende. Jeg forstår faktisk ikke, hvorfor det ikke er et krav, at alle på en videregående uddannelse skal gennemføre et praktikophold. Det er jo også i denne periode, man finder ud af, om man nu også virkelig har valgt rigtigt, og om det job, man uddanner sig til, nu også passer til ens person. Man kan være nok så dygtig til de enkelte teoretiske fag, men hvis man ikke formår at koble de forskellige kompetencer og se nye muligheder, så besidder man nok ikke de rigtige kvalifikationer. Desuden får man en forsmag på det ansvar og de udfordringer, man møder på arbejdsmarkedet. Efter en praktikperiode ved man, hvad der forventes af en med ens uddannelse, og jeg er sikker på, at man hurtigere udnytter sine egne og virksomhedens kompetencer til fulde, frem for først at skulle finde sig til rette med, hvad det egentlig vil sige at være, i mit tilfælde, diplomingeniør i Integreret Design. 

Kort sagt: ”Når forandringens vinde blæser, findes der to typer mennesker: Dem der bygger læhegn, og dem der bygger vindmøller.” 

Jeg vil hermed opfordre alle til at ”bygge vindmøller” når situationen byder sig… 

Den flyvende tid..

marts 25, 2008

Så er påsken veloverstået, og nye udfordringer venter. I denne uge er der deadline på de skitser, jeg har siddet og arbejdet med den seneste tid. Glæder mig meget til at høre, hvad kunden siger til de ideer, jeg er kommet med. Jeg håber på og krydser fingre for, at de synes, at bare en af ideerne er værd at arbejde videre med..

Denne uge er min 8. i praktikperioden, hvilket betyder, at jeg snart er halvvejs. Tiden er fløjet af sted, og jeg er blevet en hel del klogere – synes jeg selv i hvert fald…

Jeg har haft det sjovt med de opgaver, jeg har arbejdet på indtil nu og glæder mig til at se, hvad de næste 12 uger bringer af udfordringer. Jeg er siden mit praktikopholds start kun blevet endnu mere sikker på, at jeg har valgt rigtigt mht. min uddannelse. Som beskrevet i tidligere blogs mener jeg, at det er vigtigt at holde fast i legen. Med denne uddannelse (Integreret Design) og de job muligheder jeg har, når jeg er færdig, er jeg slet ikke i tvivl om, at der fortsat vil være rigeligt med leg i mit liv; Og det ser jeg frem til!

  –   Time flies when you’re having fun

ny opgave..

februar 20, 2008

Efter at have været væltet omkuld af en gang influenza de sidste 4 dage, er jeg igen på benene og i gang med at færdiggøre min bannerreklame. Det er ikke gået så godt som håbet i dag. Programmet har drillet lige rigeligt og min tålmodighed har været sat på en prøve. Har erkendt, at jeg nok ikke opnår det store ved at fortsætte med at trykke på de samme knapper. Har besluttet at lade det ligge lidt. I morgen får jeg stillet en ny og større opgave, hvilket jeg glæder mig meget til at høre mere om. Har som nævnt arbejdet udelukkende grafisk de første uger af min praktik, og håber derfor, at den forestående opgave også kommer til at udfordre andre af de fagligheder, jeg har tilegnet mig på studiet.

2-0 til praktikanten

februar 15, 2008

Det er nu lykkedes mig at besejre to programmer på kun to uger. Det har til tider holdt hårdt, men slutresultatet blev en overbevisende sejr til migJ

I forhold til selve opgaverne går det ligeledes forrygende. Flere af dem er så godt som færdige og resten mangler kun den sidste finpudsning. Jeg glæder mig derfor til at se, hvilke nye udfordringer mine næste opgaver bringer..

Jeg har nu afsluttet min 2. Uge i praktik, og det har på ingen måde været som jeg havde forestillet mig det – hvilket kun er positivt.

Inden praktikperioden startede, havde jeg (som de fleste praktikanter) en følelse af, at jeg ikke rigtig havde lært noget, eller jeg var i tvivl om, hvad præcist det var, jeg havde lært. Desuden var jeg urolig for, om jeg nu også kunne leve op til virksomhedens forventninger.

Efter at have arbejdet med lidt små opgaver er det gået op for mig, hvor meget mine undervisere egentlig har formået at lære mig på de sidste to år. – Og så vidt jeg ved, har jeg ikke skuffet nogen – endnu?!?

Hermed kan to ting konkluderes:     

 1. Med stædighed skal computerprogrammer besejres

 2. Praktik er slet ikke så farligt, som man går og tror